ساک و نایلون

نمایش همه 4 نتیجه ها

 • ساک سوزنی کاستدار
  ساک سوزنی کاستدار

  ساک دستی سوزنی کاستدار

  7,500 ریال

  جدول قیمت برای تیراژ ۱۰۰۰ :

  [av_one_half first][/av_one_half]

  [av_one_half]

  [av_table purpose=’pricing’ caption=” responsive_styling=’avia_responsive_table’] [av_row row_style=’avia-heading-row’][av_cell col_style=’avia-center-col’]اندازه ساک[/av_cell][av_cell col_style=’avia-center-col’]قیمت (ریال)[/av_cell][/av_row] [av_row row_style=”][av_cell col_style=’avia-center-col’]39*49[/av_cell][av_cell col_style=’avia-center-col’]9850[/av_cell][/av_row] [av_row row_style=”][av_cell col_style=’avia-center-col’]35*41[/av_cell][av_cell col_style=’avia-center-col’]8800[/av_cell][/av_row] [av_row row_style=”][av_cell col_style=’avia-center-col’]20*30[/av_cell][av_cell col_style=’avia-center-col’]4300[/av_cell][/av_row] [av_row row_style=”][av_cell col_style=’avia-center-col’]29*37[/av_cell][av_cell col_style=’avia-center-col’]7500[/av_cell][/av_row] [av_row row_style=”][av_cell col_style=’avia-center-col’]35*45[/av_cell][av_cell col_style=’avia-center-col’]9000[/av_cell][/av_row] [/av_table]

  [/av_one_half]

  * برای تیراژهای کمتر هزینه چاپ به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.

  برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با دفتر کانون و تبلیغات چراغ قرمز تماس حاصل نمایید.

 • دسته بندی
  دسته بندی

  نایلون دسته بندی

  3,600 ریال

  جدول قیمت برای تیراژ ۱۰۰۰ :

  [av_one_half first][/av_one_half]

  [av_one_half]

  [av_table purpose=’pricing’ caption=” responsive_styling=’avia_responsive_table’] [av_row row_style=’avia-heading-row’][av_cell col_style=’avia-center-col’]اندازه نایلون[/av_cell][av_cell col_style=’avia-center-col’]قیمت (ریال)[/av_cell][/av_row] [av_row row_style=”][av_cell col_style=’avia-center-col’]40*50[/av_cell][av_cell col_style=’avia-center-col’]5200[/av_cell][/av_row] [av_row row_style=”][av_cell col_style=’avia-center-col’]30*40[/av_cell][av_cell col_style=’avia-center-col’]3600[/av_cell][/av_row] [av_row row_style=”][av_cell col_style=’avia-center-col’]45*55[/av_cell][av_cell col_style=’avia-center-col’]5300[/av_cell][/av_row] [av_row row_style=”][av_cell col_style=’avia-center-col’]35*45[/av_cell][av_cell col_style=’avia-center-col’]3850[/av_cell][/av_row] [/av_table]

  [/av_one_half]

  * برای تیراژهای کمتر هزینه چاپ به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.

  برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با دفتر کانون و تبلیغات چراغ قرمز تماس حاصل نمایید.

 • taghviati
  taghviati

  نایلون دسته تقویتی

  3,500 ریال

  جدول قیمت برای تیراژ ۱۰۰۰ :

  [av_one_half first][/av_one_half]

  [av_one_half ]

  [av_table purpose=’pricing’ caption=” responsive_styling=’avia_responsive_table’] [av_row row_style=’avia-heading-row’][av_cell col_style=’avia-center-col’]اندازه نایلون[/av_cell][av_cell col_style=’avia-center-col’]قیمت (ریال)[/av_cell][/av_row] [av_row row_style=”][av_cell col_style=’avia-center-col’]40*50[/av_cell][av_cell col_style=’avia-center-col’]4800[/av_cell][/av_row] [av_row row_style=”][av_cell col_style=’avia-center-col’]25*35[/av_cell][av_cell col_style=’avia-center-col’]2000[/av_cell][/av_row] [av_row row_style=”][av_cell col_style=’avia-center-col’]30*40[/av_cell][av_cell col_style=’avia-center-col’]3500[/av_cell][/av_row] [/av_table]

  [/av_one_half]

  * برای تیراژهای کمتر هزینه چاپ به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.

  برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با دفتر کانون و تبلیغات چراغ قرمز تماس حاصل نمایید.

 • دسته موزی
  دسته موزی

  نایلون دسته موزی

  2,200 ریال

  جدول قیمت برای تیراژ ۱۰۰۰ :

  [av_two_fifth first][/av_two_fifth]

  [av_three_fifth ]

  [av_table purpose=’pricing’ caption=” responsive_styling=’avia_responsive_table’] [av_row row_style=’avia-heading-row’][av_cell col_style=’avia-center-col’]نوع محصول[/av_cell][av_cell col_style=’avia-center-col’]اندازه نایلون[/av_cell][av_cell col_style=’avia-center-col’]قیمت (ریال)[/av_cell][/av_row] [av_row row_style=”][av_cell col_style=’avia-center-col’]دسته موزی قرمز[/av_cell][av_cell col_style=’avia-center-col’]27*45[/av_cell][av_cell col_style=’avia-center-col’]1850[/av_cell][/av_row] [av_row row_style=”][av_cell col_style=’avia-center-col’]دسته موزی زرد[/av_cell][av_cell col_style=’avia-center-col’]25*50[/av_cell][av_cell col_style=’avia-center-col’]2200[/av_cell][/av_row] [av_row row_style=”][av_cell col_style=’avia-center-col’]دسته موزی آبی[/av_cell][av_cell col_style=’avia-center-col’]30*50[/av_cell][av_cell col_style=’avia-center-col’]2450[/av_cell][/av_row] [/av_table]

  [/av_three_fifth]

  * برای تیراژهای کمتر هزینه چاپ به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.

  برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با دفتر کانون و تبلیغات چراغ قرمز تماس حاصل نمایید.