واحد سمپلینگ و پرو موشن

“مشت نمونۀ خروار است، مشت های خود را روانۀ بازار کنید!”

در شرایط بازار امروز، تغییر سلایق و نگرش مصرف کنندگان، حضور رقبای متعدد با محصولات متنوع و تشدید رقابت ها سبب گردیده تا پروموشن و سمپلینگ به عنوان یکی از کارآمدترین روش های ترویج فروش در سراسر دنیا شناخته شود.

خدمات پروموشن و سمپلینگ کانون چراغ قرمز با بهره گیری از نیروهای جوان، آموزش دیده و مجرب موفق شده است تا پروژه های موفق متعددی را با استفاده از نیروهای بومی و با در نظر گرفتن مقتضیات فرهنگی اجرا نماید.

سمپلینگ و پروموشن شیوه ای جدید و نوین در معرفی محصولات می باشد. چراغ قرمز با شناسایی اجتماع های مردمی و ایجاد استندهای موقت جهت استقرار نیروهای این شرکت و معرفی محصولات شما می تواند گامی بزرگ در برندینگ و افزایش فروش شما ایفا نماید.

در دنیای رقابتی امروز دیگر نمی توان منتظر مشتری ایستاد و باید مبتکرانه به سوی مخاطبان حرکت و با شیوه های نوین تبلیغاتی مشتری را به سوی خود جذب کرد. در ایستگاه های سمپلینگ چراغ قرمز محصولات شما به عنوان نمونه به مشتریان عرضه و معرفی می گردد.